Over Symbiops

Symbiops richt zich op het effectiever maken van organisaties in het uitvoeren van jaarplannen, projecten en beleidsplannen. 

Veel organisaties hebben moeite plannen daadwerkelijk op te leveren. Plannen zijn vaak niet concreet, hebben geen draagvlak in de organisatie, raken snel gedateerd, worden te laat opgeleverd en verdwijnen soms helemaal van het netvlies. 

Symbiops heeft een methodiek ontwikkeld gebaseerd op het boek ‘Strategic Navigation’ van Bill Dettmer. Deze methodiek is na vijf jaar ontwikkeling zeer effectief gebleken. Kenmerken van de methode zijn: 

  • Plannen worden niet meer geschreven maar getekend.

  • In die tekening is duidelijk een relatie tussen doelen en activiteiten.

  • Een kleurcodering helpt om de status van activiteiten te monitoren.

  • Verantwoordelijkheden en deadlines zijn duidelijk vastgelegd in de tekening.

Om organisaties nog beter in de methode te ondersteunen is er software geschreven: StratAct Navigator ©. Daarmee is het nog makkelijker geworden om plannen ten uitvoer te brengen.